NSF หรือ National Sanitation Foundation ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487 เพื่อช่วยสร้างมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาไม่มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยแห่งชาติ เมื่อ NSF ขยายบริการนอกเหนือจากการสุขาภิบาลและกลายเป็นองค์กรด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยระดับโลก จึงเปลี่ยนชื่อเป็น NSF ในปี 1990

จากจุดเริ่มต้น NSF ได้กำหนดหลักสูตรเพื่อสร้างมาตรฐานอิสระและโปรแกรมการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยปรับปรุงสุขภาพของประชาชน NSF มีมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมากกว่า 140 รายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่ระบบบำบัดน้ำในบ้านไปจนถึงห้องครัว เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วัสดุปูพื้นและของตกแต่งบ้าน

บริษัท ไทย เอก ทอง จำกัด จัดจำหน่ายและติดตั้งหินสังเคราะห์ ซึ่งสินค้าจากไทย เอก ทอง ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก NSF จึงมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำหินสังเคราะห์ไปใช้เป็นท็อปเคาน์เตอร์ภายในห้องครัว จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากใช้เป็นที่ประกอบอาหาร

การใช้วัสดุที่ปลอดภัยจึงมีความจำเป็น เพราะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน นอกจากนี้เหตุผลด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพแล้ว หินสังเคราะห์ยังเหมาะสมกับการนำไปทำท็อปเคาน์เตอร์เนื่องจาก ไร้รอยต่อ ไร้รูพรุน ไม่ดูดซึมน้ำและแบคทีเรีย ทนต่อกรดและทำความสะอาดง่าย

หากสนใจหินสังเคราะห์ ที่มีมาตรฐานการรับรองจาก NSF โปรดติดต่อบริษัท ไทย เอก ทอง จำกัด โทร. 02-204-0150
เราคือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหินสังเคราะห์ ยินดีให้บริการและคำปรึกษา