ACRYLIC SOLID SURFACE

(หินสังเคราะห์อะคริลิก)

วัสดุ : อะคริลิก
ขนาด : 12 มม. x 760 มม. x 3660 / 3680 มม.

COLOR INDEX

ลากเมาส์หรือแตะที่ชิ้นตัวอย่างเพื่ออ่านชื่อและรหัสของผลิตภัณฑ์

Product color may slightly vary due to photographic lighting sources or your monitor settings

สีที่เห็นในภาพอาจไม่ตรงกับสีจริง อาจแตกต่างเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพแสงจากจอคอมฯ หรือโทรศัพท์